Tipo di intervento

Power Rental

Luogo

Grecia Santorini

Energia

30MW